Email: info@hokeypokeykids.nl          Tel.: 06 488 11 407
hoe
home
HokeyPokeykids biedt alles op een speelse manier aan. Kinderen houden van praten, zingen, verhalen en spelletjes. Deze activiteiten hebben te maken met taal. Jonge kinderen pikken een 2e taal heel snel op.
Onze lessen worden voornamelijk in het Engels gegeven. Iedere les behandelen we een thema welke nauw aansluit op de belevingswereld van het kind. De nieuwe woorden en zinnen worden aangeboden door middel van woordspelletjes, liedjes, plaatjes, boekjes en werkbladen. Ze leren spelenderwijs te reageren in het Engels. Ze raken vertrouwd met de taal en leren zich te uiten in het Engels.
Taalrijke kinderen zijn kansrijke kinderen!
.

Voor kinderen uit groep 7 en 8 zijn er lessen die hen (nog beter) voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Ook de grammatica van de Engelse taal zal uitgebreid aan bod komen en een goede aanvulling zijn op hetgeen ze leren in hun klas.
Kinderen kunnen in kleine groepjes diverse niveau's doorlopen of privé les krijgen.
wat
wie
waar
prijs