Email: info@hokeypokeykids.nl          Tel.: 06 488 11 407
wie
hoe
waar
prijs
wat
Spelenderwijs Engels leren!


Als kinderen op jonge leeftijd Engelse les krijgen, zullen ze daar hun leven
lang profijt van hebben. Een tweede taal leren gaat het best op het moment dat kinderen taalgevoelig zijn. Hun hersenen nemen veel flexibeler taal op. Al na het 7e/8e levensjaar neemt de taalgevoeligheid af! 

Kinderen die vroeg beginnen met het leren van een vreemde taal hebben een betere uitspraak, omdat jonge kinderen goed zijn in het nabootsen van klanken.
HokeyPokeykids is in 2009 begonnen met het opzetten van Engelse cursussen. Het doel is kinderen op speelse wijze in contact te brengen met de Engelse taal.

Ook voor expats zijn de Engelse lessen van Hokeypokeykids zeer geschikt. Bij verhuizing naar het buitenland is het aan te raden uw kind(eren) goed voor te bereiden. Geef ze een goede start op hun nieuwe toekomstige (Internationale) school.

Voor kinderen uit groep 7/8 zijn er lessen die hen (nog) beter voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Door het volgen van onze lessen beschikt uw kind over een goede basis en zijn ze gewend zich in het Engels te uiten. Een goede start op de middelbare school!

Ook geven wij bijlessen aan leerlingen op het Voortgezet Onderwijs. Wij helpen je met de grammatica en/of je lees-, spreek- en luistervaardigheid te verbeteren! Ook voor leerlingen met dyslexie!
home